Bigone|iWin|Tai Bigone|iWin

User Tag List

+ Trả Lời Ðề Tài
Trang 1/2 1 2 cuốicuối
kết quả từ 1 tới 10 trên 13

Ðề tài: Hướng dẫn tạo trang đăng ký, đăng nhập.... bằng PHP&MySQL

 1. #1
  ManhLinh's Avatar
  ManhLinh is offline Administrator
  Tham gia
  Jun 2008
  Nơi ở
  Vĩnh Phúc
  Bài viết
  1,555
  Cám ơn
  1,174
  Được cám ơn 10,153 lần trong 693 bài viết
  Mentioned
  0 Post(s)
  Tagged
  0 Thread(s)

  Default Hướng dẫn tạo trang đăng ký, đăng nhập.... bằng PHP&MySQL

  Bạn đang làm một website? Site của bạn thuộc dạng chuyên nghiệp? hay nghiệp dư? ... thì cơ bản bạn cũng phải cần đến một trang đăng ký dùng để tạo tài khoản và trang đăng nhập dùng để truy nhập tài khoản đã đăng ký. Trong phạm vi bài viết này tôi sẽ trình bày cách viết 1 trang đăng ký, đăng nhập cơ bản mà bạn có thể ứng dụng ngay.


  1/ Tạo kết nối database:

  Tạo file "mysql.php" có code như sau:
  PHP Code:
  <?php
  $db_host 
  "localhost"// Giữ mặc định là localhost
  $db_name    'demo';// Can thay doi
  $db_username    'root'//Can thay doi
  $db_password    '123456';//Can thay doi
  @mysql_connect("{$db_host}""{$db_username}""{$db_password}") or die("Không thể kết nối database");
  @
  mysql_select_db("{$db_name}") or die("Không thể chọn database");
  ?>
  Bạn cần phải thay đổi thông tin ở 3 biến $db_name, $db_username, $db_password cho phù hợp với thông tin database của bạn.

  2. Tạo table "members" dùng dể chứa thông tin thành viên:

  Sau đó bạn tạo file "khoitao.php" có code như sau:
  PHP Code:
  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
  <title>BachKhoaAptech.Com - Khoi tao CSDL (Huong Dan tao trang dang ki/Dang Nhap)</title>
  <?php
  require_once("mysql.php");
  @
  $create=mysql_query("CREATE TABLE `members` (
  `id` INT( 11 ) NOT NULL AUTO_INCREMENT ,
  `username` VARCHAR( 128 ) NOT NULL ,
  `password` VARCHAR( 32 ) NOT NULL ,
  `email` VARCHAR( 255 ) NOT NULL ,
  `URLS` VARCHAR( 255 ) NOT NULL ,
  `Name` VARCHAR( 255 ) NOT NULL ,
  `Birthday` VARCHAR( 255 ) NOT NULL ,
  `admin` INT( 1 ) NOT NULL DEFAULT '0' ,
  PRIMARY KEY ( `id` )
  ) TYPE = MYISAM ;"
  );
  @
  $add_admin=mysql_query("
  INSERT INTO `demo`.`members` (
  `id` ,
  `username` ,
  `password` ,
  `email` ,
  `URLS` ,
  `Name` ,
  `Birthday` ,
  `admin`
  )
  VALUES (
  NULL , 'admin', MD5( 'admin' ) , 'admin@bachkhoaaptech.com', 'Http://BachKhoaAptech.Com', 'Nguyễn Mạnh Linh', '25/05/1999', '1'
  );
  "
  );
  if (
  $create)
      print 
  "Table \"members\" đã được tạo.<br>";
  else
      print 
  "Table \"members\" chưa được tạo do lỗi truy vấn SQL.<br>";
   
  if (
  $add_admin)
      print 
  "<b>TK Admin:</b><br>User: admin<br>Pass:admin<br>";
  else
      print 
  "Ko thể tạo tài khoản admin vì lỗi SQL.<br>";
   
  echo 
  '<a href="index.php">Click vào đầy để xem Demo</a>';
  ?>
  Bạn tiếp tục chạy file "khoitao.php" này để tiến hành tạo table "members" và tk admin, sau khi tạo xong thì xóa file này đi. Nếu bạn đã quen sử dụng phpMyAdmin thì bạn có thể tự tạo table này, còn đối với newbie thì nên làm theo cách của tôi, sau này bạn có thể tự tìm hiểu thêm.

  3. Tạo trang đăng ký:

  Tạo file "register.php" có code như sau:
  PHP Code:
  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
  <title>BachKhoaAptech.Com - Dang ky thanh vien (Huong dan xay dung trang Dang ky/dang Nhap)</title>
  <?php
  // Tải file mysql.php lên
  require_once("mysql.php");
  //Kiem tra email co hop le hay ko
  function check_email($email) {
      if (
  strlen($email) == 0) return false;
      if (
  eregi("^[_a-z0-9-]+(\.[_a-z0-9-]+)*@[a-z0-9-]+(\.[a-z0-9-]+)*(\.[a-z]{2,4})$"$email)) return true;
      return 
  false;
  }
  if ( 
  $_GET['act'] == "do" )
  {
      
  // Dùng hàm addslashes() để tránh SQL injection, dùng hàm md5() để mã hóa password
      
  $username addslashes$_POST['username'] );
      
  $password md5addslashes$_POST['password'] ) );
      
  $verify_password md5addslashes$_POST['verify_password'] ) );
      
  $email addslashes$_POST['email'] );
      
  $ten addslashes$_POST['name'] );
      
  $sinhnhat addslashes$_POST['sn'] );
      
  $url addslashes$_POST['url'] );
      
  // Kiểm tra 7 thông tin, nếu có bất kỳ thông tin chưa điền thì sẽ báo lỗi
      
  if ( ! $username || ! $_POST['password'] || ! $_POST['verify_password'] || ! $email || ! $ten || ! $sinhnhat || ! $ten)
      {
          print 
  "Xin vui lòng nhập đầy đủ các thông tin. <a href='javascript:history.go(-1)'>Nhấp vào đây để quay trở lại</a>";
          exit;
      }
      
  // Kiểm tra username nay co nguoi dung chua
      
  if ( mysql_num_rows(mysql_query("SELECT username FROM members WHERE username='$username'"))>0)
      {
          print 
  "Username này đã có người dùng, Bạn vui lòng chọn username khác. <a href='javascript:history.go(-1)'>Nhấp vào đây để quay trở lại</a>";
          exit;
      }
      
  // Kiểm tra email nay co hop le ko
      
  if (!check_email($email))
      {
          print 
  "Email này ko hợp lệ. <a href='javascript:history.go(-1)'>Nhấp vào đây để quay trở lại</a>";
          exit;
      }
      if (!
  ereg("^[0-9]+/[0-9]+/[0-9]{2,4}",$sinhnhat))
      {
          print 
  "Ngày tháng năm sinh ko hợp lệ. <a href='javascript:history.go(-1)'>Nhấp vào đây để quay trở lại</a>";
          exit;
      }
      
  // Kiểm tra email nay co nguoi dung chua
      
  if ( mysql_num_rows(mysql_query("SELECT email FROM members WHERE email='$email'"))>0)
      {
          print 
  "Email này đã có người dùng, Bạn vui lòng chọn Email khác. <a href='javascript:history.go(-1)'>Nhấp vào đây để quay trở lại</a>";
          exit;
      }
      
  // Kiểm tra mật khẩu, bắt buộc mật khẩu nhập lúc đầu và mật khẩu lúc sau phải trùng nhau
      
  if ( $password != $verify_password )
      {
          print 
  "Mật khẩu không giống nhau, bạn hãy nhập lại mật khẩu. <a href='javascript:history.go(-1)'>Nhấp vào đây để quay trở lại</a>";
          exit;
      }
      
  // Tiến hành tạo tài khoản
      
  @$a=mysql_query("INSERT INTO members (username, password, email,URLS,Name,Birthday) VALUES ('{$username}', '{$password}', '{$email}', '{$url}', '{$ten}', '{$sinhnhat}')");
      
  // Thông báo hoàn tất việc tạo tài khoản
      
  if ($a)
          print 
  "Tài khoản {$username} đã được tạo. <a href='login.php'>Nhấp vào đây để đăng nhập</a>";
      else
          print 
  "Có lỗi trong quá trình đăng kí, Vui lòng liên hệ BQT";
  }
  else
  {
  // Form đăng ký
  print <<<EOF
  <form action="register.php?act=do" method="post">
      <table border="1" width="400" cellspacing="1" style="border-collapse: collapse" bordercolor="#C0C0C0">
          <tr>
              <td>Tên truy nhập:</td>
              <td><input type="text" name="username" value=""></td>
          </tr>
          <tr>
              <td>Mật khẩu:</td>
              <td><input type="password" name="password" value=""></td>
          </tr>
          <tr>
              <td>Xác nhận mật khẩu:</td>
              <td><input type="password" name="verify_password" value=""></td>
          </tr>
          <tr>
              <td>Địa chỉ E-mail:</td>
              <td><input type="text" name="email" value=""></td>
          </tr>
          <tr>
              <td>URL:</td>
              <td><input type="text" name="url" value=""></td>
          </tr>
          <tr>
              <td>Tên:</td>
              <td><input type="text" name="name" value=""></td>
          </tr>
          <tr>
              <td>Sinh nhật  (Ngày/Tháng/Năm):</td>
              <td><input type="text" name="sn" value=""></td>
          </tr>
          <tr>
              <td><input type="submit" name="submit" value="Đăng ký tài khoản"></td>
              <td><Font size="5"> SinhViênIT.Net</Font></td>
          </tr>
      </table>
  </form>
  EOF;
  }
  ?>
  4. Tạo trang đăng nhập:

  Tạo file "login.php" có code như sau:
  PHP Code:
   <?php
  session_start
  ();
  header('Content-Type: text/html; charset=UTF-8');
  echo 
  '<title>BachKhoaAptech.Com - dang nhap (Huong Dan tao trang dang ki/Dang Nhap)</title>';
  // Tải file mysql.php lên
  require_once("mysql.php");
  if ( 
  $_GET['act'] == "do" )
  {
      
  // Dùng hàm addslashes() để tránh SQL injection, dùng hàm md5() để mã hóa password
      
  $username addslashes$_POST['username'] );
      
  $password md5addslashes$_POST['password'] ) );
      
  // Lấy thông tin của username đã nhập trong table members
      
  $sql_query = @mysql_query("SELECT id, username, password FROM members WHERE username='{$username}'");
      
  $member = @mysql_fetch_array$sql_query );
      
  // Nếu username này không tồn tại thì....
      
  if ( @mysql_num_rows$sql_query ) <= )
      {
          print 
  "Tên truy nhập không tồn tại. <a href='javascript:history.go(-1)'>Nhấp vào đây để quay trở lại</a>";
          exit;
      }
      
  // Nếu username này tồn tại thì tiếp tục kiểm tra mật khẩu
      
  if ( $password != $member['password'] )
      {
          print 
  "Nhập sai mật khẩu. <a href='javascript:history.go(-1)'>Nhấp vào đây để quay trở lại</a>";
          exit;
      }
      
  // Khởi động phiên làm việc (session)
      
  $_SESSION['user_id'] = $member['id'];
      
  $_SESSION['user_admin'] = $member['admin'];
      
  // Thông báo đăng nhập thành công
      
  print "Bạn đã đăng nhập với tài khoản {$member['username']} thành công. <a href='index.php'>Nhấp vào đây để vào trang chủ</a>";
  }
  else
  {
  // Form đăng nhập
  print <<<EOF
  <form action="login.php?act=do" method="post">
  Tên truy nhập: <input type="text" name="username" value="">
  Mật khẩu: <input type="password" name="password" value="">
  <input type="submit" name="submit" value="Đăng nhập">
  </form>
  EOF;
  }
  ?>
  5. Tạo trang chủ:

  Tạo file "index.php" với code như sau:
  PHP Code:
   <?php 
  session_start
  ();
  header('Content-Type: text/html; charset=UTF-8');
  echo 
  '<title>BachKhoaAptech.Com - Homepage (Huong Dan tao trang dang ki/Dang Nhap)</title>';
  require_once(
  "mysql.php"); 
  if ( !
  $_SESSION['user_id'] )

      echo 
  "Bạn chưa đăng nhập! <a href='login.php'>Nhấp vào đây để đăng nhập</a> hoặc <a href='register.php'>Nhấp vào đây để đăng ký</a>"
  }
  else
  {
      
  $user_id intval($_SESSION['user_id']);
      
  $sql_query = @mysql_query("SELECT * FROM members WHERE id='{$user_id}'");
      
  $member = @mysql_fetch_array$sql_query ); 
      echo 
  "Bạn đang đăng nhập với tài khoản {$member['username']}."
      echo 
  "<br><a href='suathongtin.php'>Sửa thông tin</a>";
      if (
  $member['admin']=="1")  echo "<br><a href='admin.php'>Trang quản trị</a>";
      echo 
  "<br><a href='thoat.php'>Thoát ra</a>";

  ?>
  6. Tạo trang admin:
  Tạo file "admin.php" với code như sau:
  PHP Code:
   <?php 
  session_start
  ();
  header('Content-Type: text/html; charset=UTF-8');
  require_once(
  "mysql.php"); 
  if ( !
  $_SESSION['user_id'] )

      echo 
  "Bạn chưa đăng nhập! <a href='login.php'>Nhấp vào đây để đăng nhập</a> hoặc <a href='register.php'>Nhấp vào đây để đăng ký</a>"
  }
  else

      
  $user_id intval($_SESSION['user_id']);
      
  $sql_query = @mysql_query("SELECT * FROM members WHERE id='{$user_id}'");
      
  $member = @mysql_fetch_array$sql_query ); 
      echo 
  "Bạn đang đăng nhập với tài khoản {$member['username']}."
      echo 
  "<br><a href='thoat.php'>Thoát ra</a><hr>";
      if (
  $member['admin']!="1")  
          echo 
  "Bạn ko phải là admin";
      else
      {
          
  //Noi dung cac ham, cac lenh va code danh cho admin
          
  echo "Các code cho admin ở đây";
      }
   

  ?>
  5. Tạo trang logout:
  Tạo file "thoat.php" với code như sau:
  PHP Code:
   <?php
  session_start
  ();
  header('Content-Type: text/html; charset=UTF-8');
  echo 
  '<title>SBachKhoaAptech.Com - Huong Dan tao trang dang ki/Dang Nhap</title>';
  if (
  session_destroy()) 
      echo 
  "Thoát thành công!";
  else
      echo 
  "KO thể thoát dc, có lỗi trong việc hủy session";
   
  echo 
  '<br><a href="index.php">Bấm vào đây để quay lại trang chủ<br></a>';
  ?>
  5. Tạo trang sửa thông tin cá nhân:
  Tạo file "suathongtin.php" với code như sau:
  PHP Code:
   <?php 
  session_start
  ();
  header('Content-Type: text/html; charset=UTF-8');
  echo 
  '<title>BachKhoaAptech.Com - Sua thong tin ca nhan (Huong Dan tao trang dang ki/Dang Nhap)</title>';
  echo 
  '<a href="index.php">Bấm vào đây để quay lại<br></a>';
  require_once(
  "mysql.php"); 
  if ( !
  $_SESSION['user_id'] )

      echo 
  "Bạn chưa đăng nhập! <a href='login.php'>Nhấp vào đây để đăng nhập</a> hoặc <a href='register.php'>Nhấp vào đây để đăng ký</a>"
  }
  else

      
  $user_id intval($_SESSION['user_id']);
      
  $sql_query = @mysql_query("SELECT * FROM members WHERE id='{$user_id}'");
      
  $member = @mysql_fetch_array$sql_query ); 
      
  //----Noi dung thong bao sau khi sua
      
  $thanhcong='Sửa thành công <a href="index.php">Quay lại</a>';
      
  $kothanh='Sửa ko thành công';
      echo 
  "<b>Đang Sửa tài khoản {$member['username']}</b>.<br>"
   
   
   
      if (
  $_GET['do']=="sua") {
          
  $ten addslashes$_POST['name'] );
          
  $pass md5addslashes$_POST['pass'] ) );
          
  $sn addslashes$_POST['sn'] );
          
  $url addslashes$_POST['url'] );
          
  $email addslashes$_POST['email'] );
          
  $sql="
          UPDATE `members` SET
          `email` = '"
  .$email."',
          `URLS` = '"
  .$url."',
          `Name` = '"
  .$ten."',
          `Birthday` = '"
  .$sn."' WHERE `id` =$user_id LIMIT 1 ;";
   
   
          if (
  $sua=mysql_query($sql))
              echo 
  $thanhcong;
          else
              echo 
  $kothanh;
   
          if (
  $_POST['pass']!="") {
              
  $sqlx="UPDATE `members` SET `password` = '".$pass."' WHERE `id` = '$user_id' LIMIT 1 ;";
              
  $suapass=mysql_query($sqlx);
              if (
  $suapass
                  echo 
  "(Đã đổi pass) ";
              else
                  echo 
  "(Chưa đổi pass) ";
          }
      }
      else
          echo
  "
          <form method='POST' action='?do=sua'>
              <table border='1' width='100%' id='table1' cellspacing='0' cellpadding='0' style='border-collapse: collapse' bordercolor='#C0C0C0'>
                  <tr>
                      <td>Tên:</td>
                      <td><input type='text' value='
  {$member['Name']}' name='name' size='20'></td>
                  </tr>
                  <tr>
                      <td>URL:</td>
                      <td><input type='text' value='
  {$member['URLS']}' name='url' size='20'></td>
                  </tr>
                  <tr>
                      <td>Sinh Nhật:</td>
                      <td><input type='text' name='sn' value='
  {$member['Birthday']}' size='20'></td>
                  </tr>
                  <tr>
                      <td>Email:</td>
                      <td><input type='text' name='email' value='
  {$member['email']}' size='20'></td>
                  </tr>
                  <tr>
                      <td>Pass:</td>
                      <td><input type='password' name='pass' size='20'></td>
                  </tr>
              </table>
              <p align='center'><input type='submit' value='Sửa'><input type='reset' value='Khôi phục' name='B2'></p>
          </form>
          "
  ;

  ?>
  Chúc các bạn thành công!

  Lưu ý:
  Các bạn nên dùng các trình soạn thảo chuyên cho lập trình như Dreamweaver.... để tạo các file trên, Nếu dùng Notepad của window thì có thể sẽ bị lỗi khởi động session nếu lưu dạng UTF-8, còn nếu lưu dạng Ascii thì lại bị lỗi font

  (Nguồn: SinhVienIT.NET)
  [right][size=1][url=http://bachkhoaaptech.com/forum/showthread.php?p=13911]Copyright © Diễn Đàn BachKhoa-Aptech - Posted by ManhLinh[/url][/size][/right]
   

 2. Có 3 Thành viên cảm ơn ManhLinh về bài viết này:

  gianghuy2502 (02-07-2010), hoalydoncoi (14-01-2010), hvtahvta88 (28-07-2010)

 3. #2
  levanchien001's Avatar
  levanchien001 is offline Trial Moderator
  Tham gia
  Aug 2009
  Nơi ở
  hà tây
  Bài viết
  140
  Cám ơn
  49
  Được cám ơn 54 lần trong 29 bài viết
  Mentioned
  0 Post(s)
  Tagged
  0 Thread(s)

  Default

  mạnh linh có khắc phục lỗi session khi bảo mật bằng md5 ở trang đăng nhập được không giúp mình với
  [right][size=1][url=http://bachkhoaaptech.com/forum/showthread.php?p=13919]Copyright © Diễn Đàn BachKhoa-Aptech - Posted by levanchien001[/url][/size][/right]
   
  ===========================Thông tin liên hệ ===============================
  - Thiết kế website , nâng cấp website , quảng bá website , dịch vụ seo ,....
  Lê Văn Chiến
  Địa chỉ : Địa chỉ: 794 Trưong Định - Hoàng Mai - Hà Nội
  Điện thoại: 0925046085 .
  Yahoo : nhanlamwebsite_com , thietkesitevietnam .
  Email : levanchien.it@gmail.com , levanchien.aiti@gmail.com , info@nhanlamwebsite.com
  Website : http://www.nhanlamwebsite.com, www.thietkesitevietnam.com,www.dich-vu.net
  [right][size=1][url=http://bachkhoaaptech.com/forum/showthread.php?p=13919]Copyright © Diễn Đàn BachKhoa-Aptech - levanchien001's Signature[/url][/size][/right]
   

 4. Thành viên đã cảm ơn levanchien001 về bài viết này:

  hoalydoncoi (14-01-2010)

 5. #3
  hoalydoncoi's Avatar
  hoalydoncoi is offline Học viên mới
  Tham gia
  Sep 2009
  Nơi ở
  thái nguyên
  Bài viết
  39
  Cám ơn
  158
  Được cám ơn 22 lần trong 10 bài viết
  Mentioned
  0 Post(s)
  Tagged
  0 Thread(s)

  Default

  hj, kiến thức mênh mông quá, thế này thì bao giờ mới học được ^^
  [right][size=1][url=http://bachkhoaaptech.com/forum/showthread.php?p=18672]Copyright © Diễn Đàn BachKhoa-Aptech - Posted by hoalydoncoi[/url][/size][/right]
   
  DJ_hoaly
  Y!M: girl90_phonglanhongquyenru
  Hãy thanh để chứng tỏ bạn là người lịch sự khi người khác bỏ thời gian up bài cho bạn đọc
  Taxi tải > Tư vấn thiết kế web > Thương hiệu thiết kế web > ProshowVN --> Chuyển văn phòng > VN Ads Group
  [right][size=1][url=http://bachkhoaaptech.com/forum/showthread.php?p=18672]Copyright © Diễn Đàn BachKhoa-Aptech - hoalydoncoi's Signature[/url][/size][/right]
   

 6. #4
  xuanbac_it's Avatar
  xuanbac_it is offline Học viên mới
  Tham gia
  Apr 2010
  Nơi ở
  Hà Nội
  Bài viết
  40
  Cám ơn
  0
  Thanked 1 Time in 1 Post
  Mentioned
  0 Post(s)
  Tagged
  0 Thread(s)

  Smile Đăng ký - Đăng nhập bằng PHP

  Code của em còn gắn gọn hơn, dễ hiểu hơn rất nhiều so với code của Anh đăng lên, Các bạn có thể add nick của mình vào rồi tớ gửi cho cả poject mình làm được 90 điểm.
  Yahoouanbac_25_25_1325
  [right][size=1][url=http://bachkhoaaptech.com/forum/showthread.php?p=20901]Copyright © Diễn Đàn BachKhoa-Aptech - Posted by xuanbac_it[/url][/size][/right]
   
  biển điện tử | bảng điện tử | chuyển phát nhanh |thiết kế phần mềm

  [right][size=1][url=http://bachkhoaaptech.com/forum/showthread.php?p=20901]Copyright © Diễn Đàn BachKhoa-Aptech - xuanbac_it's Signature[/url][/size][/right]
   

 7. #5
  tuhoc's Avatar
  tuhoc is offline Học viên mới
  Tham gia
  Apr 2010
  Nơi ở
  bn
  Bài viết
  1
  Cám ơn
  0
  Được cám ơn 0 lần trong 0 bài viết
  Mentioned
  0 Post(s)
  Tagged
  0 Thread(s)

  Default

  xaunbac ơi mình không épnick của bạn được bạn có project or code xin up cho mọi người tham khảo.thank bro nhìu
  [right][size=1][url=http://bachkhoaaptech.com/forum/showthread.php?p=20922]Copyright © Diễn Đàn BachKhoa-Aptech - Posted by tuhoc[/url][/size][/right]
   

 8. #6
  phuctrojan's Avatar
  phuctrojan is offline Học viên mới
  Tham gia
  May 2010
  Nơi ở
  âm phủ
  Bài viết
  4
  Cám ơn
  4
  Được cám ơn 0 lần trong 0 bài viết
  Mentioned
  0 Post(s)
  Tagged
  0 Thread(s)

  Default

  Cho mình hỏi tại sao mình copy code trên về rùi làm y như hướng dẫn, sau khi đăng nhập xong thì vào trang index.php nó báo thế này là sao ?

  PHP Code:
  Warningsession_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter headers already sent (output started at C:\AppServ\www\test\index.php:1in C:\AppServ\www\test\index.php on line 2

  Warning
  Cannot modify header information headers already sent by (output started at C:\AppServ\www\test\index.php:1in C:\AppServ\www\test\index.php on line 3 
  hix hix, làm mãi cái session này mà chẵng được, chán quá mấy bác giúp em với
  [right][size=1][url=http://bachkhoaaptech.com/forum/showthread.php?p=25854]Copyright © Diễn Đàn BachKhoa-Aptech - Posted by phuctrojan[/url][/size][/right]
   

 9. #7
  Tham gia
  Jul 2010
  Nơi ở
  Việt Nam
  Bài viết
  25
  Cám ơn
  6
  Được cám ơn 2 lần trong 2 bài viết
  Mentioned
  0 Post(s)
  Tagged
  0 Thread(s)

  Default

  Trích Nguyên văn bởi phuctrojan View Post
  Cho mình hỏi tại sao mình copy code trên về rùi làm y như hướng dẫn, sau khi đăng nhập xong thì vào trang index.php nó báo thế này là sao ?

  PHP Code:
  Warningsession_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter headers already sent (output started at C:\AppServ\www\test\index.php:1in C:\AppServ\www\test\index.php on line 2

  Warning
  Cannot modify header information headers already sent by (output started at C:\AppServ\www\test\index.php:1in C:\AppServ\www\test\index.php on line 3 
  hix hix, làm mãi cái session này mà chẵng được, chán quá mấy bác giúp em với
  Bạn ơi ! đây không phải HTML, bạn phải cài WampServer hoặc Xamp rồi chạy cơ.
  Bạn thử cài 1 trong 2 cái đó rồi cấu hình lại nhé.
  [right][size=1][url=http://bachkhoaaptech.com/forum/showthread.php?p=26024]Copyright © Diễn Đàn BachKhoa-Aptech - Posted by Ai cho Chú Chém Gió anh ?[/url][/size][/right]
   

  [right][size=1][url=http://bachkhoaaptech.com/forum/showthread.php?p=26024]Copyright © Diễn Đàn BachKhoa-Aptech - Ai cho Chú Chém Gió anh ?'s Signature[/url][/size][/right]
   

 10. #8
  huunhat's Avatar
  huunhat is offline Kỹ thuật viên
  Tham gia
  Dec 2008
  Nơi ở
  ML
  Bài viết
  284
  Cám ơn
  47
  Được cám ơn 84 lần trong 58 bài viết
  Mentioned
  0 Post(s)
  Tagged
  0 Thread(s)

  Default

  Cái lỗi đấy do session_start(header() cũng vậy)dc gọi sau khi đã có dữ liệu truyền xuống client. Khi copy thì cũng phải đặt 2 hàm này lên trên cùng.
  [right][size=1][url=http://bachkhoaaptech.com/forum/showthread.php?p=26025]Copyright © Diễn Đàn BachKhoa-Aptech - Posted by huunhat[/url][/size][/right]
   
  Chuối cả buồng.
  [right][size=1][url=http://bachkhoaaptech.com/forum/showthread.php?p=26025]Copyright © Diễn Đàn BachKhoa-Aptech - huunhat's Signature[/url][/size][/right]
   

 11. #9
  siquyet32k14's Avatar
  siquyet32k14 is offline Học viên mới
  Tham gia
  Jul 2010
  Nơi ở
  Nghệ An
  Bài viết
  4
  Cám ơn
  2
  Được cám ơn 0 lần trong 0 bài viết
  Mentioned
  0 Post(s)
  Tagged
  0 Thread(s)

  Default

  bạn nào chỉ hộ mình cách kích hoạt wamp với
  [right][size=1][url=http://bachkhoaaptech.com/forum/showthread.php?p=26697]Copyright © Diễn Đàn BachKhoa-Aptech - Posted by siquyet32k14[/url][/size][/right]
   

 12. #10
  ducdung139's Avatar
  ducdung139 is offline Lập trình viên
  Tham gia
  Aug 2009
  Nơi ở
  Hà Nội
  Bài viết
  338
  Cám ơn
  34
  Được cám ơn 107 lần trong 83 bài viết
  Mentioned
  1 Post(s)
  Tagged
  0 Thread(s)

  Default

  Trích Nguyên văn bởi siquyet32k14 View Post
  bạn nào chỉ hộ mình cách kích hoạt wamp với
  Cài Wamp ra. Tắt IIS. Kích vào Start hoặc Restart Wamp. Ok
  [right][size=1][url=http://bachkhoaaptech.com/forum/showthread.php?p=26699]Copyright © Diễn Đàn BachKhoa-Aptech - Posted by ducdung139[/url][/size][/right]
   
  Trên con đường của sự thành công không có bước chân của kẻ lười biếng
  Con đường tuy ngắn nhưng nếu không đi sẽ chẳng bao giờ tới.

  [right][size=1][url=http://bachkhoaaptech.com/forum/showthread.php?p=26699]Copyright © Diễn Đàn BachKhoa-Aptech - ducdung139's Signature[/url][/size][/right]
   

+ Trả Lời Ðề Tài
Trang 1/2 1 2 cuốicuối

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

   

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

 • Bạn không thể Gửi bài mới
 • Bạn không thể Gửi trả lời
 • Bạn không thể Gửi File đính kèm
 • Bạn không thể sửa bài viết của mình
vietnam tours - Đào tạo tin học văn phòng - Đào tạo thiết kế web - Đào tạo Sharepoint - Nha hang Nhat Ban - giá kệ siêu thị - tour du lich thai lan - Cách kiem tien tren mang uy tín nhất hiện nay - tai game dien thoai mien phi - doc truyen online - thu thuat seo wordpress
Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0 ©2011, Crawlability, Inc.